บุคลกรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

รศ.ดร.สนัน ปานสาคร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล:

Read More

ผศ.วิรัช แสงสุริยฦทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

ผศ.ดร.อภินันท์ วัลภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

ผศ.มโน สุวรรณคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วันทา

อาจารย์ประจำสาขาวิชากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

ผศ.พฤกษา สวาทสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

อ.ดร. พิมพ์สิรี สุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More