งานวิจัยวิศวกรรมอาหาร

งานวิจัยวิศวกรรมอาหาร


ปีการศึกษา 2554

-การศึกษากระบวนการอบแห้งใบบัวบก

-การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความชื้นของชิ้นกล้วยระหว่างการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการอบแห้งพริกแดงโดยใช้รังสีอินฟราเรดในสภาวะการจ่ายพลังงานคงที่

-การออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกต้นแบบ

-การออกแบบและสร้างเครื่องวัดค่าการนำความร้อนต้นแบบสำหรับฉนวนกันความร้อนจากชานอ้อย

-การออกแบบและสร้างถังกวนเพื่อใช้ทดสอบกับใบกวนในกลุ่มใบพาย

-การออกแบบและสร้างระบบไอน้ำร้อนยิ่งยวด

-ผลกระทบของกระบวนการแช่เยือกแข็งที่มีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมเทียน

-ผลของกระบวนการงอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ดงา

-ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก

-ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี


ปีการศึกษา 2553

-การศึกษากระบวนการเพาะงอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริกในข้าวกล้องงอก

-การศึกษาการทำน้ำร้อนโดยใช้แผงรับรังสีอาทิตย์แบบไม่สมมาตรร่วมกับแผงรับรังสีแบบพาราโบลา

-การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อมังคุด

-การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นเนื้อหมู

-ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากข้าวกล้องงอก

 
ปีการศึกษา 2552

-การพัฒนาอีเจคเตอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

-การศึกษาจุด freezing point ของแตงโม

-การศึกษาผลกระทบของอุปกรณ์ขยายตัวในระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ

-การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งแครอท

-การศึกษาแอดซอร์ฟชั่น ไอโซเทอมของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

-การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าหมาก

-การออกแบบและสร้างเครื่องสำหรับขึ้นรูปแป้งครองแครง

-เตาแก๊สประหยัดพลังงาน

-แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งตะไคร้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

-ออกแบบและพัฒนาเครื่องทำไอศกรีมกะทิ

-ออกแบบและสร้างเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งโดยใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซหุงต้ม


ปีการศึกษา 2551

-การจำลองการไหลและการถ่ายโอนความร้อนภายในแบบจำลองรูปทรงไข่

-การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอบแห้งตะไคร้

-การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปแป้งนวด

-การศึกษาชุดเครื่องปรับสภาวะอากาศ โดยใช้ระบบการทำความเย็นแบบระเหย

-การศึกษาผลกระทบของสัดส่วนรีฟลักซ์ที่มีต่อกระบวนการกลั่นเหล้าสับปะรด

-การศึกษาและออกแบบเครื่องตัดไอศกรีมโบราณ

-การหาตำแหน่งจุดร้อนช้าในแบบจำลองรูปทรงไข่

-การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับขึ้นรูปแป้งครองแครง

-เครื่องต้นแบบเครื่องระเหยน้ำมะขามเปียกเข้มข้น

-บทบาทของยีสต์ธรรมชาติต่อการหมักขนมตาล

-ผลกระทบของรังสีไมโครเวฟที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสีของถั่วลิสงในระหว่างกระบวนการคั่ว