คอลัมน์ NEXT GEN: บอม-ต่อสกุล ระบายเพ็ชร กีฬายูยิตสูเหรียญทองเอเชีย

บอม-นายต่อสกุล ระบายเพ็ชร” นักกีฬายู ยิตสู ที่ล่าสุดเดินทางไปกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศ ไทย และคว้ารางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ประเภท NaWaZa รุ่น 62-69 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 21 ปี ในรายการ JU JITSU ASIAN UNION การแข่งขัน 2nd JU JITSU ASIAN ปัจจุบันเขาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี Read More