ฝึกปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม

ฝึกปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ นำนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาการสำรวจ ออกฝึกปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ณ ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่  13-16 ตุลาคม 2560