อบรม ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมประปา

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน  อาจารย์ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ และ ดร.อภิรัฐ ปิ่นทอง สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร “ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมประปา” ให้กับพนักงานการประปานครหลวง ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม  2560  ณ สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง